„RO TSA” Politici publice alternative pentru copiii cu autism formulate de o rețea de ONG-uri și instituții

De 9 ani, Help Autism luptă pentru ca toți copiii cu autism din România să aibă șansa la o viață normală, iar accesul serviciile de recuperare să nu mai depindă de resursele financiare ale familiei ci de un sistem coerent de politici publice care să răspundă nevoilor lor. 

Prin proiectul „Creșterea Implicării ONG-urilor și Partenerilor Sociali în Promovarea Politicilor Publice Alternative Pentru Copiii cu TSA", lansat în luna iulie, Asociația și-a propus crearea unei rețele de ONG-uri și instituții publice, cu experiență și competențe în sfera tulburărilor de spectru autist, în cadrul căreia să fie elaborate și înaintate propuneri de politici alternative la cele existente, având în centru recuperarea copilului cu TSA. 

 

Rețeaua „RO TSA” va ajuta la dezvoltarea de servicii socio-medicale adecvate și va facilita schimbul de informații și experiență, pentru a atrage atenția comunității și factorilor decidenți asupra problematicii autismului. Totodată, în cadrul proiectului, organizațiile membre ale rețeleivor lua parte la cursuri de advocacy, desfășurate în fiecare regiune de dezvoltare, cu scopul de a forma competențele necesare analizării și evaluării politicilor publice existente și formulării de noi inițiative. 

 

În acest moment, „RO TSA” reprezintă, la nivel național, o coaliție de 60 organizații neguvernamentale, active în sistemul de furnizare de servicii integrate și personalizate (sociale, educaționale și de sănătate) adresate copiilor cu TSA și familiilor acestora. Rețeaua beneficiază de susținerea a 67 de instituții publice (ISJ-uri, DGASPC-uri, CJRAE) ai căror reprezentanți participă la activitatea grupurilor de lucru.  

În urma creării rețelei, au avut loc întâlnirile de lucru din regiunile Centru (Brașov 4 decembrie) și Nord-Vest (Cluj 7 decembrie) cu scopul de a identifica nevoile fiecărei regiuni în ceea ce privește serviciile oferite copiilor cu TSA, de a aproba Strategia de organizare și funcționare a rețelei de ONG-uri precum și a Planului de acțiune pentru derularea activității viitoare.

Help Autism își propune ca pe lângă rolul în dezvoltarea cadrului legislativ privind protecția socială a persoanelor afectate de autism, „RO TSA” să devină și o resursă pentru dezvoltarea de servicii în comunitățile locale. Totodată, rețeaua va susține crearea și îmbunătățirea unor mecanisme de finanțare a serviciilor din sfera TSA, de către autoritățile locale și centrale.

Proiectul are o valoare totală de 999.137,19 lei, din care finanțare nerambursabilă de 978.589,97 lei și 20.547,22 lei finanțare beneficiar.

Implementarea proiectului a început pe data de 10 iulie 2018 și se va desfășura pe o perioadă de 16 luni, cu scopul final de a formula și promova minimum o politică alternativă la politicile publice inițiate de Guvern.

------------------

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European.

Cod SIPOCA 313/110709

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.