Conferința Internațională ABA 2020, ediție exclusiv digitală, are loc în toamnă și atrage cei mai reputați specialiști din lume în analiza aplicată a comportamentului

A IX-a ediție a Conferinței Internaționale ABA se va desfășura în perioada 23 – 24 Octombrie 2020, fiind integral găzduită online. 

Conferința Internațională ABA (www.conferinta-aba.ro) este prima ediție complet digitală a acestui eveniment, cel mai important din Sud-Estul Europei dedicat analizei comportamentale aplicate, avand ca speakeri lectori din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, India și România.

CONFERINTA ABA 2020 V06 POSTARE FB

Din rândul lectorilor, William L. Heward se va concentra pe strategiile prin care noile informații și abilitățile care sunt transmise prin terapie vor fi putea fi generalizate și menținute în comportamentul cotidian de către copiii și adolescenții cu autism. Karola Dillenburger va susține o prezentare despre problemele pe care le întâmpină adulții cu autism, aflați în forme diferite ale spectrului, de la cei care pot fi autonomi până la cei care necesită suport semnificativ de-a lungul vieții. 

Foarte importante, din punct de vedere terapeutic, vor fi și prezentările realizate de Smita Awasthi, care va exemplifica tehnici de vocalizare aplicabile copiilor cu autism și de Jonathan Tarbox, care va prezenta tehnici de alimentație diversificată pentru copiii cu autism. 

Todd Ward va expune modul în care tehnicile analizei aplicate a comportamentului pot fi utilizate în  cadrul companiilor, iar Anca Dumitrescu va aborda modul în care principiile analizei comportamentale aplicate pot fi integrate în creșterea copiilor.

De asemenea, conferința va conține și subiecte de interes major pentru integrarea socială a persoanelor cu autism. În cadrul evenimentului se va organiza un panel de experți, în care se vor discuta strategii de creare a locurilor de muncă pentru adulții cu autism. Printre vorbitorii acestui panel va fi și Nathalie Vanheusden, expert în programe de angajări ale persoanelor cu autism. 

Conferința va fi acreditată în România de către Colegiul Psihologilor, iar la nivel internațional, de către Behavior Analyst Certification Board.

Organizatorii sunt Asociația Help Autism și Autism Voice, două dintre cele mai mari organizații din România dedicate recuperării și integrării sociale a copiilor și adolescenților cu autism.  Obiectivul declarat al acestora asociații este de a organiza un eveniment în care să se prezinte bune practici și soluții viabile pentru provocările specialiștilor, cadrelor didactice și părinților care sunt implicați în procesul de recuperare a copiilor cu Tulburări de Spectru Autist.

Înscrierile se pot face pe site-ul www.conferinta-aba.ro, până la data de 15 octombrie, iar înscrierile până la data de 4 septembrie beneficiază de tarif early bird. Menținând orientarea către calitate și incluziune din edițiile anterioare, organizatorii oferă reduceri pentru studenții și părinții interesați de aceste tematici, încurajând înscrierea acestora într-un număr cât mai mare. 

Despre organizatori:

Ajunsă la 10 ani de la înființare, Asociația Help Autism este cea mai mare organizație din România care este dedicată acestei cauze, oferind susținere pentru peste 600 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA (Tulburare de Spectru Autist) în cadrul programelor de terapie desfășurate în cele 5 centre și la domiciliu. Help Autism caută să ofere constant un spectru amplu de soluții pentru copiii cu autism și familiile lor, oferind terapie specifică, sprijin pentru părinți, coordonând programe de integrare școlară sau organizând campanii de conștientizare, lobby și advocacy. 

Tot în acest sens, Help Autism a încheiat 6 parteneriate public-private cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmbovița, desfășoară cursuri de formare în terapie ABA, organizează cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și sedințe de consiliere pentru părinți. 

Autism Voice, fondată în 2008, este prima asociație specializată în recuperarea copiilor cu autism care a introdus în România posibilitatea formării specializate ABA a terapeuților. De peste 12 ani, în cadrul Autism Voice se aplică cel mai complex program de recuperare al copiilor cu autism din țară, în centre sau la domiciliu, iar 87% dintre copiii aflați în recuperare sunt integrați social și școlar.

Membrii fondatori și specialiștii care oferă servicii în cadrul Autism Voice au urmat programe de formare cu recunoaștere internațională în ABA iar serviciile oferite de asociație acoperă toate nevoile de recuperare ale unui copil cu autism sau alte tulburari de dezvoltare. Cursurile oferite în cadrul asociației îi pregătesc inclusiv pe părinți și cadrele didactice pentru a face parte din procesul de recuperare. Autism Voice dispune de două centre de terapie unde 400 de copii cu tulburări de spectru autist sau alte tulburări de dezvoltare beneficiază anual de servicii de recuperare pe baza principiilor analizei comportamentale aplicate, abordare cu rezultate dovedite științific, la nivel mondial.

 

The ABA International Conference 2020, in an exclusively digital edition, will take place this autumn, attracting the most reputable specialists in applied behavior analysis in the world 

The 9th edition of the ABA International Conference, entirely hosted online, will take place between 23 – 24 October 2020.

The ABA International Conference (www.conferinta-aba.ro), now at its’ first completely digital edition, is the most important event in South-East Europe dedicated to applied behavior analysis, gathering reputable lectors from the United States of America, the United Kingdom, Holland, India and Romania. 

Among the speakers, William L. Heward will focus on strategies through which new information and skills which were passed on during therapy will be able to be generalized and maintained in the daily behavior of children and adolescents with autism. Karola Dillenburger will hold a presentation on the issues faced by adults with autism, who are in various forms of the spectrum, starting from the ones who can be autonomous and up to the ones which require support throughout their entire life. 

Also, very important from a therapeutic point of view will be the lecture of Smita Awasthi, who will exemplify verbalization techniques applicable to children with autism, and the presentation of Jonathan Tarbox, who will share methods of introducing a diversified alimentation to children with autism. 

Todd Ward will discuss how the techniques of applied behavioral analysis can be used in companies, and Anca Dumitrescu will address how the principles of applied behavioral analysis can be integrated into raising children.

Furthermore, the conference will deal with topics of major interest for the social integration of people with autism. The event will host a panel of speakers who will discuss strategies of creating employment opportunities for adults with autism. One of the speakers in this panel will be Nathalie Vanheusden, who is an expert in developing hiring initiatives which include people with autism. 

The conference is accredited in Romania by the College of Psychologists and by the Behavior Analyst Certification Board, at international level. 

The organizers of the event are the Help Autism Association and Autism Voice, which represent two of the largest organizations in Romania dedicated to the recovery and social integration of children and adults with autism. Their declared objective is to organize an event which presents best practices and viable solutions for the challenges faced by specialists, teaching staff and parents who are involved in the recovery process of children with Autistic Spectrum Disorders. 

Participants can register on the event website www.conferinta-aba.ro, until the 15th of October, while also benefitting from an early bird fee until the 4th of September. Having in mind the clear intent to offer quality content and create and inclusive environment, the organizers are offering discounts for students and parents who are interested in the topics of the conference, thus encouraging their participation in larger numbers. 

About the organizers

Marking its’ 10-year anniversary, Help Autism is the largest Romanian association dedicated to this cause, offering support for over 600 children and teenagers diagnosed with ASD (Autistic Spectrum Disorder), within the therapy programmes held in its 5 centers or in a regime of home care. Help Autism is seeking to constantly offer a complex set of solutions for children with autism and their families, by providing specific therapy, family support, coordinating school integration programmes or by organizing awareness, lobby & advocacy campaigns. 

With this mission in mind, Help Autism has 6 private-public partnerships with the General Directorates of Social Assistance and Child Protection from Bucharest, Suceava, Drobeta Turnu-Severin and Dâmbovița, organizing courses for training ABA specialists, free courses for informing teaching staff, workshops and guidance sessions for parents. 

Autism Voice was founded in 2008 and is the first association specialized in the recovery of children with autism which has created the opportunity to train ABA therapeutic specialists. For over 12 years, Autism Voice is coordinating the most complex programme in the country for recuperating children with autism. The sessions take place in centers or at home, with  87% of the children who are currently recuperating being integrated into schools and society. 

The founding members and the specialists at Autism Voice have graduated ABA training programmes with international recognition and the services provided by the association cover all the needs for the recovery of a child with autism or other developmental disorders. The courses from Autism Voice prepare parents and teaching staff in order to involve them in the recovery process. Autism Voice has 2 centers where 400 children diagnosed with ASD or other developmental disorders benefit from therapy based on ABA principles, which is a globally acknowledged method with proven scientific results.