Regulament înscriere beneficiari program „Părinte pentru Părinte 2017 - 2018”

Art. 1. Organizator

Art.1.1 „Părinte pentru Părinte” denumit în continuare Program, este organizat de Asociaţia Help Autism, cu sediul în str. Delea Nouă nr. 36, Sector 3,București, având cod de înregistrare fiscală 26590428. În vederea desfășurării programului, Asociația Help Autism organizează selecția beneficiarilor.

Art.1.2. Decizia de derulare a selecției conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru persoanele înscrise în program.

Art.1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament în perioada desfășurării programului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări, prin afișarea pe site-ul www.helpautism.ro

 

Art. 2. Descriere program. Obiectiv. Durată. Locul desfăşurării.

Art.2.1. Programul poartă denumirea „Părinte pentru Părinte”.

Art 2.2. În cadrul programului „Părinte pentru Părinte, 37 de copii vor beneficia de un program de recuperare intensiv, gratuit, în cadrul Centrelor Help Autism din București. Programul intensiv de recuperare va consta în ore de terapie specifică pentru copiii afectați de TSA.

Art.2.3. Programul se va desfășura în două etape conform următorului calendar:

Art.2.3.1 ETAPA I începe pe data de 15 noiembrie și se va finaliza cu includerea in programul gratuit a 20 copii.

 • 15 - 30 noiembrie 2016 - primirea aplicațiilor
 • 05 decembrie 2016 – 15 ianuarie 2017 – evaluarea și selectia aplicațiilor
 • 16 ianuarie 2017 - afișarea rezultatelor

8 dintre copiii selectati in aceasta etapă vor fi incluși în programul de terapie în „Centrul de Zi și Recuperare Copil cu Handicap Harap Alb” din sectorul 4.

Dosarele depuse în această etapă, în situația în care nu au fost selectate din cauza depășirii numărului de locuri alocate, sunt eligibile și pentru cea de-a doua etapă.

Art.2.3.2 ETAPA a II a  începe pe data de  16 ianuarie și se va finaliza cu includerea în programul gratuit a 17 copii.

 • 16 ianuarie - 16 februarie 2017 - primirea aplicațiilor
 • 17 februarie– 28 februarie 2017 – evaluarea și selectia aplicațiilor
 • 1 martie 2017 - afișarea rezultatelor

Art.2.4. Ultima zi de înscriere în selecție este 30 noiembrie 2016 pentru prima etapă, respectiv 16 februarie 2017 pentru cea de-a doua etapă, ora 24:00, cu excepția situației în care termenul de aplicație în program va fi prelungit.

Art. 2.5. Comisia de evaluare este constituită din 5 membri ai Comitetului de Părinți al Asociației Help Autism.

Art. 3. Înscriere  

Art.3.1. Înscrierea în program a familiilor care solicită susținere se face în doi pași:

 • Pasul 1: înscrierea online, prin completarea formularului de înscriere din pagina dedicată programului a site-ului www.helpautism.ro
 • Pasul 2: depunerea dosarelor conținând documentele menționate în regulament prin poștă la sediul administrativ al Asociației Help Autism, situat pe Str. Episcop Chesarie nr.6, sector 4, București, sau pe email la contact@helpautism.ro, până la data limită de depunere.

Art.3.2. Vor fi luate în considerare doar înscrierile care sunt însoțite de următoarele documente:

 • Copie buletin părinți (și certificat divorț sau deces în cazul familiei monoparentale)
 • Copie certificat căsătorie
 • Copie certificat naștere copil
 • Copie diagnostic medic psihiatru
 • Copie certificat de încadrare în grad de handicap sau certificat A5
 • Copie evaluări psihologice și grafice dezvoltare
 • Copie analize medicale, în situația în care copilul a fost supus unor proceduri medicale de tipul: RMN, ecografie, CT, EKG, etc

Art. 4. Beneficiar program

Art.4 .1. Beneficiari ai programului vor fi 37 de copii selectați de comisia de evaluare a programului.

Art.4.2. Beneficiar al Programului „Părinte pentru Părinte” poate fi orice copil conform condițiilor de mai jos:

 • Vârsta maximă de 5 ani;
 • Domiciliu în București sau localitățile limitrofe, prioritate la înscrierea în program având copiii care provin din familii monoparentale sau sunt cazuri sociale;
 • Provine dintr-o familie care nu poate susține costurile terapiei;
 • Are un diagnostic de la medicul psihiatru care indică TSA;
 • Deține certificat de încadrare în grad de handicap (sau in curs de obtinere).

Art.5. Dreptul şi condiţiile de participare

Art.5.1. De Programul „Părinte pentru Părinte” poate beneficia orice copil cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani, care prezintă un diagnostic de TSA, deține certificat de încadrare în grad de handicap,al cărui familie a completat formularul online de pe pagina www.helpautism.ro și a trimis documentele prevăzute în art. 3.2. până la data limită prevăzută în prezentul regulament și care a fost acceptat ca beneficiar al programului de către comisia de evaluare.

Art. 5.2. Fiecare înscriere, prin completarea formularului, înseamnă acordul părinților de fotografiere și filmare a minorului în interiorul Centrelor Help Autism sau la evenimentele organizate de asociație, în scopul diseminării activităților și conștientizării autismului în rândul comunității, prin intermediul materialelor de promovare sau al presei.

Art.6.Modalitate validare și acceptare a copilului în program

Art.6.1. Validarea înscrierilor și evaluarea dosarelor se face de către comisia de evaluare, conform prezentului regulament.

Art.6.2. Desemnarea beneficiarilor programului gratuit are loc în urma evaluării dosarelor și a unor întalniri preliminare între familia copilului și un membru al comisiei de evaluare.

Art.6.3. Anunțarea listei finale de beneficiari, se va face la data prevăzută în calendarul programului, pe website-ul asociației www.helpautism.ro și pe contul de facebook al Asociației Help Autism.

Art.7. Întreruperea Programului

Organizatorii își rezervă dreptul de a întrerupe înscrierea în program, aceasta făcându-se în limita locurilor disponibile și a fondurilor necesare acoperirii costurilor de desfășurare.

Art.8. Regulamentul programului

Regulamentul programului este afișat și disponibil pe site-ul www.helpautism.ro, pe toată perioada de desfășurare a programului.

Orice întrebări și sesizări având ca obiect Programul „Părinte pentru Părinte”, pot fi trimise pe adresa contact@helpautism.ro.

Asociația HelpAutism.

logo-helpautism

PULS Help Autism
Părinții copiilor cu autism pot deconta carburantul pentru propria mașină

Persoanele cu certificat de încadrare în grad de handicap pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Familia, asistentul social, însoțitorul sau furnizorul de servicii pot deasemenea depune această cerere la DGASPC de care aparține adresa dumneavoastră din momentul în care apar normele de aplicare, suma maximă este 1500 lei pe an.

Read more