Terapia 3C

Conştientizare – Coordonare – Concentrare

Terapia 3C este o metodă inovatoare de recuperare a deficienţelor întâlnite la copiii cu autism, dezvoltată de antrenorul de arte marţiale Paul Cojocaru.
„Este prima terapie psihomotorie pentru persoane cu autism, inventată de un român şi înregistrată că atare, la nivel mondial. Terapia 3C ajută copiii să devină conştienţi de propria corporalitate şi autonomi din punct de vedere psihomotor“, arată Cojocaru.

Terapia 3C este o metodă prin care se realizează recuperarea psihomotrică a persoanelor cu tulburări de spectru autist , cu ajutorul exerciţiilor fizice adaptate şi este formată dintr-un complex de exerciţii fizice menite să aducă persoană cu TSA în punctul în care apare dorinţa şi capacitatea de a iniţia acţiuni şi activităţi motrice independente.

Deficitul psihomotor , în autism , poate fi definit că fiind incapacitatea unei persoane de a dispune în mod conştient şi voluntar de propriul corp şi de potenţialul psio-fizic al acestuia.

Din punct de vedere al psihomotricităţii autismul se clasifică astfel :

 

AUTISM SEVER

Totală lipsa de conştientizare a propriului corp

Incapacitatea de a executa voluntar , conştient şi coordonat acţiuni motrice elementare

Imposibilitatea stabilirii contactului vizual

Intrarea în autostimulari este necontrolată şi aduce cu sine de cele mai multe ori tendinţe de auto-agresivitate

AUTISMUL FUNCŢIONAL NEGATIV (-)

Cunoaşterea parţială a schemei corporale

Executarea cu dificultate sporită a unor mişcări voluntare ( timp mare de execuţie )

Lipsa dorinţei de a iniţia acţiuni motrice independente

Promptul este necesar în cea mai mare parte a timpului

Contactul vizual este inexistent sau este stabilit cu dificultate pentru perioade foarte scurte de timp

AUTISM FUNCŢIONAL POZITIV (+)

Cunoaşterea parţială sau totală , în unele cazuri , a schemei corporale

Executarea acţiunilor sau activităţilor motrice fără grad de dificultate este posibilă , cu sprijin , în faza iniţială

În cele mai multe cazuri este prezentă dorinţa de a iniţia activităţi motrice în mod autonom

Continuitate şi logică în acţiunile motrice doar pentru o scurtă perioada de timp

Intrarea în stereotipii este de cele mai multe ori voluntară şi are că factor declanşator neacceptarea efortului fizic şi psihic solicitat de efectuarea exerciţiilor

AUTISMUL ÎNALT FUNCŢIONAL

Cunoaşterea şi conştientizarea întregii scheme corporale

Conştientizarea parţială a potenţialului psiho-fizic

Execută activităţi motrice coordinate şi autonome , dar are nevoie de sprijin şi încurajări în primele faze.

Contact vizual bun

Întărarea în autostimulari este de cele mai multe ori controlată şi are că motiv oboseală acumulată sau refuzul de a participa la exerciţii

Perioada minimă de migrare către încadrarea către un nivel superior este de minim 6 luni. Unii din factorii favorizanți în migrare sunt frecvenţa (această fiind de minim 3 şedinţe pe săptămâna) şi consecvenţă orelor de terapie.

Citeste mai mult